ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Καλωσορίσατε στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος AIRTHESS, το οποίο υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (Ο.Ρ.Θ.), της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) και της Ομάδας Εφαρμογών Συστημάτων Πληροφορικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ.. Στόχος του AIRTHESS είναι η ενημέρωση σε σχέση με την ποιότητα αέρα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, με χρήση τεχνολογιών διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας. Τα στοιχεία και οι υπηρεσίες πληροφόρησης που παρέχονται περιλαμβάνουν:

Από την 2η Νοεμβρίου 2011 έχει διακοπεί η παροχή στοιχείων από τους μετρητικούς σταθμούς.