Το πρόγραμμα AIRTHESS

Σύστημα έγκαιρης πληροφόρησης των πολιτών για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στη Θεσ/νίκη

Το πρόγραμμα με τίτλο «Σύστημα έγκαιρης πληροφόρησης των πολιτών για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στη Θεσσαλονίκη - AIRTHESS» υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (Ο.Ρ.Θ.), της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος - Χωροταξίας (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) και της Ομάδας Εφαρμογών Συστημάτων Πληροφορικής (Ο.Ε.Σ.Π.) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Κώστας Καρατζάς, Επικ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Την επιτροπή επίβλεψης αποτελούν εκ μέρους του Ο.Ρ.Θ.: ο κ. Κώστας Νικολάου, Δρ Χημικός-Περιβαλλοντολόγος (Πρόεδρος της επιτροπής) και η κ. Μίρκα Ράδου, Χημικός Μηχανικός και εκ μέρους της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. / Π.Κ.Μ.: ο κ. Σταύρος Καραθανάσης, Δρ Φυσικός και η κ. Φρόσω Τουλούμη, Μηχανικός ΤΕ.