Αποποίηση ευθύνης

Ο διαδικτυακός τόπος AIRTHESS παρέχει τα στοιχεία ποιότητας αέρα της ΠΚΜ σε πρωτογενή μορφή, άμεσα, και χωρίς επεξεργασία και ανάλυση. Αυτό συνεπάγεται ότι τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να περιέχουν λάθη. Οι παρεχόμενες προβλέψεις γίνονται για επιλεγμένους ρύπους και σταθμούς, βάσει της διαθεσιμότητας των απαραίτητων δεδομένων και λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες των χρησιμοποιούμενων υπολογιστικών μοντέλων. Οι προβλέψεις αυτές πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές μια και περιλαμβάνουν πιθανότητα λάθους. Σε κάθε περίπτωση, κανένας από τους εμπλεκόμενους φορείς δεν δύνανται να καταστεί υπεύθυνος για λάθη ή ασάφειες στην παρεχόμενη πληροφορία, η χρήση της οποίας πρέπει να έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα. Για κάθε άλλη χρήση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνούν με την ΠΚΜ.

Αιτιολόγηση κενών

Μερικές φορές τα στοιχεία που αναζητάτε δεν είναι διαθέσιμα. Πιθανές αιτίες είναι η διακοπή λειτουργίας των οργάνων μέτρησης λόγω συντήρησης ή βλάβης, αλλά και η κακή ποιότητα των μετρήσεων λόγω εξωγενών παραγόντων.

Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα στοιχεία που καταχωρείτε στην παρούσα εφαρμογή χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή προς εσάς ειδοποιήσεων, και δεν γίνονται γνωστά σε τρίτους. Σε περίπτωση που διαγράψετε τον λογαριασμό σας, όλα τα στοιχεία σας διαγράφονται πλήν των ειδοποιήσεων που έχετε λάβει μέσω SMS, οι οποίες παραμένουν για στατιστική χρήση στο σύστημα.